Professionalisering en beroepsvereniging

De Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) is een beroepsvereniging voor therapeuten die zich bezighoudt met de behandeling van lichamelijke klachten. Soma therapeuten werken vanuit een holistische visie, waarbij ze de samenhang tussen lichaam, geest en omgeving erkennen en respecteren. De NVST heeft als doel om de kwaliteit en professionaliteit van de soma therapie te bevorderen, de belangen van de leden te behartigen en de bekendheid van de soma therapie te vergroten. De NVST biedt haar leden onder andere scholing, intervisie, tuchtrecht, klachtenregeling en een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast verzorgt de NVST de communicatie met andere beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, overheid en publiek.

De NVST is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ, die de kwaliteit van de complementaire zorg bewaakt en bevordert. De NVST heeft ongeveer 600 leden, die werkzaam zijn in verschillende disciplines binnen de soma therapie, zoals shiatsu, cranio-sacraal therapie, voetreflexologie, massage en lymfedrainage. De NVST streeft naar een hoge mate van deskundigheid en integriteit van haar leden, die zich houden aan de beroepscode en het reglement van de vereniging. De NVST nodigt iedereen uit die interesse heeft in soma therapie om zich te informeren over de mogelijkheden en voordelen van deze vorm van zorg.

Van beide organisaties ben ik lid en de bijbehorende certificaten hangen in mijn praktijk.